Over mij als Trebron

Waarom deze website.


Waarde bezoeker of liefhebber in het bewonderen van kunst,

Via deze website, krijgt u een idee welke creaties en displines die mijn hersenen produceren waarvan het resultaat hier te bewonderen is.
Hier worden slechts enkele voorbeelden uit mijn collektie voorgesteld.

Eventuele respons, kritiek en interesse is welkom.

Poëtische omschrijving van mijn invidu

Individu Trebron Sacdv juli2019      
Veldwerk_Westdam_havenOostende_mei2013 clip Norb 16mei2017WZC
Opgeleid als technicus burgerlijke bouwkunde, landmeter en technisch leraar.
Artistieke achtergrond: Schilder- en tekenkunst (Kustacademie Oostende); Zwartwitfotografie (Syntra West Brugge).
Gewezen leraar computer ondersteunend tekenen AutoCad en CorelDraw/PhotoPaint (Volwassenonderwijs Avondschool Oostende 1990 tot 2004).
Lid van de Bredense kunstgroep "Art from Love"

© 2019 N.R. Vandecasteele. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van digitale middelen, van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur/webmaster.